Inslag P4 Östergötland med anledning av Statusrapporten – Vägen mot målet.