Gentester ska ge patienter chans att förebygga sjukdom