FH-Test Utredning

Släkting till person med familjär hyperkolesterolemi (FH)

Som släkting till någon som diagnostiserats med familjär hyperkolesterolemi (FH) är det viktigt att kontakta sjukvården för att få hjälp med att utreda om du har ärvt sjukdomen och få behandling för den om så är fallet. Mottagande klinik kommer efter ditt meddelande att kontakta dig genom brev, telefon eller i vissa fall att boka in dig för ett besök. Oftast kommer du också att kallas för provtagning för att kontrollera ditt kolesterolvärde. Genom ditt meddelande ger du samtycke till att berörd klinik får tillgång till din journal vilket krävs för att kunna beställa prover, kontrollera provsvar, skriva recept etc.

Höga kolesterolvärden – FH?

Om du har höga kolesterolvärden och släkten har drabbats av hjärt-/kärlhändelser, i tidig ålder, finns anledning att kontakta vården för att utreda om det kan härledas till FH. Diagnosen FH kräver adekvat behandling.

Viktigt: Enda säkra sättet att få svar på din fråga är att söka svar via sjukvården.

Om regionen använder 1177

Tänk på att om det är första gången som du loggar in på 1177 kommer du behöva göra dina grundinställningar innan du kan lämna meddelande till berörd mottagning. Det är viktigt att du anger din mejladress och mobilnummer samt godkänner att du kan kontaktas via SMS.

Välj den Region du tillhör så får du instruktioner om hur du kommer i kontakt med vården.
Bli medlem i FH Sverige

Välkommen in i gemenskapen

Vi kommer att registrera dig i vårt medlemsregister och därefter kommer du att erhålla ett inbetalningskort.

Till anmälan