Vilka är vi?

Vårt bidrag

Bidra till att FH patienterna blir identifierade och behandlade i tidig ålder, helst före 10 års ålder, och att släktingar till kända FH patienter rutinmässigt erbjuds undersökning.

FH patienter

Aktivt bidra till att öka kunskapen om FH inom vården, bland allmänheten och hos beslutande myndigheter.

Kontakt & forskning

Genom dialog med sjukvården och myndigheter säkerställa att FH vården möter dagens och morgondagens krav samt verka för fortsatt forskning inom FH området.

Samarbete

Aktivt delta i det internationella samarbetet med syfte att förbättra FH vården globalt.
Vad är familjär hyperkolesterolemi – Ärftligt högt kolesterol?
Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en sjukdom som beror på fel i arvsmassan. Familjär betyder att sjukdomen går i arv inom familjen/släkten. Hyperkolesterolemi betyder högt kolesterol i blodet. FH är lika vanlig som diabetes typ 1. Om den ena föräldern bär på arvsanlaget är risken 50 procent att barnet, pojke eller flicka, ärver anlaget.

Att ha för höga kolesterolvärden är mycket vanligt och beror i de flesta fall på bl.a. felaktig kost och för lite motion, men cirka 35 000 svenskar (1/300) har ärvt sitt höga kolesterol.

Medelåldern för att drabbas av hjärtattack ligger för män som inte behandlas på cirka 45-50 år, för kvinnor cirka 55 år.

Viktigt: Har du höga kolesterolvärden fråga din doktor om det kan vara FH.

Vi försöker öka medvetandet kring en ärftligt sjukdom. Hjälp oss genom att bli medlem/sponsor!