Region Stockholm

Region Stockholm

Om du som bor i region Stockholm misstänker att du har familjär hyperkolesterolemi så rekommenderas du att i första hand kontakta din vårdcentral för att mäta dina kolesterolnivåer. Om resultaten tyder på att du kan ha sjukdomen kan vårdcentralen skicka en remiss till något av de två specialistcentra (Endokrinmottagningen Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset eller Hjärt-kärlcentrum Nord, Danderyds sjukhus) för vidare utredning avseende detta.

Välj den Region du tillhör så får du instruktioner om hur du kommer i kontakt med vården.