FH-Test via 1177

Instruktioner för FH-utredning via 1177 Vårdguiden

Här kan du som har en släkting som utreds för eller som redan har diagnostiserats med familjär hyperkolesterolemi (FH) kontakta sjukvården för att få hjälp med att utreda om du har ärvt sjukdomen och få behandling för den om så är fallet. Mottagande klinik kommer efter ditt meddelande att kontakta dig genom brev, telefon eller i vissa fall att boka in dig för ett besök. Oftast kommer du också att kallas för provtagning för att kontrollera ditt kolesterolvärde. Genom ditt meddelande ger du samtycke till att berörd klinik får tillgång till din journal vilket krävs för att kunna beställa prover, kontrollera provsvar, skriva recept etc.

Så här bokar du tid:
  1. Gå in på listan över anslutna regioner och klicka på den aktuella mottagningen.
  2. Välj ”kontakta mig/oss” under rubriken ”våra E-tjänster” och logga därefter in med din E-legitimation.
  3. Under yrkeskategori väljer du Läkare (eller FH-mottagning/FH-enheten om detta alternativ finns tillgängligt).
  4. Bocka i rutan Nej under ”Kan du acceptera en annan vårdpersonal än den du begärt”.
  5. Under rubriken ”Anledning till kontakt” skriver du efternamnet och födelseår (OBS ej fullständigt personnummer) på den släkting som anmodat dig att kontakta sjukvården, hur ni är släkt samt i vilken region din släkting bor i. Skriv också att du samtycker till utredning för FH.
  6. Ange dina aktuella kontaktuppgifter.
Bli medlem i FH Sverige

Välkommen in i gemenskapen

Vi kommer att registrera dig i vårt medlemsregister och därefter kommer du att erhålla ett inbetalningskort.

Till anmälan